Palvelun käyttöehdot

KLEVERAPP.COM -MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT VOIMAAN 9.1.2019 ALKAEN

1. YLEISTÄ PALVELUNTARJOAJASTA JA PALVELUSTA

1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Klever Ab Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän, Kleverapp.com -mobiilisovellukseen perustuvan maksupalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön Palveluun rekisteröityjen henkilöasiakkaiden (jäljempänä ”Käyttäjä”) toimesta.

1.2 Palvelu on mobiilisovelluksena toimiva maksupalvelu, jossa Käyttäjä pystyy kätevästi hallinnoimaan laskujaan ja niiden maksamista sekä säilyttämään hänelle saapuneita laskuja. Palvelun käyttö edellyttää aina henkilökohtaista rekisteröitymistä. Palvelussa Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle oikeuden tallentaa itsestään mm. henkilö-, osoite- ja maksukortin tietoja helpottaakseen laskujen hallinnointia ja maksuprosesseja. Palvelun kautta Palveluntarjoaja huolehtii Käyttäjän toimeksiannon mukaan Käyttäjän laskujen maksamisesta. Palvelu toimii vain suomalaisen pankin tai suomalaisen luottokorttiyhtiön myöntämällä maksukortilla.

1.3 Palveluntarjoajana toimii:
Klever Ab Oy (Y-tunnus 2697436-4)
Kotipaikka: Vaasa
Käynti- ja postiosoite: Pitkäkatu 34, 7. kerros, 65100 Vaasa
Asiakaspalvelu (arkisin klo 9.00-15.00): puh. +358 (0)20 7780 490;
s-posti: support@kleverapp.com

1.4 Palveluntarjoajan toimiala on mobiilisovellukseen perustuvan maksuohjelmiston kehittäminen sekä siihen liittyen maksupalvelujen myyminen ja tarjoaminen. Palveluntarjoaja on rekisteröitynyt Finanssivalvontaan maksupalvelujen tarjoajana ilman toimilupaa. Palveluntarjoajan rekisteröinnistä koskevat tiedot löytyvät Finanssivalvonnan valvontatehtävien rekisteristä, joka on saatavilla Finanssivalvonnan verkkosivustolla. Tiedot löytyvät syöttämällä Palveluntarjoajan yrityksen hakukenttään Maksupalvelujen tarjoamista valvovat Suomessa Finanssivalvonta (Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi) ja kuluttajien osalta myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, www.kkv.fi). Käyttäjällä on mahdollisuus ilmoittaa Palveluntarjoajan menettelystä tai erimielisyydestä Palveluntarjoajan kanssa näille viranomaisille.

1.5 Kirjautumalla Palveluun tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja hyväksyy nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi. Rekisteröityessään Palvelun Käyttäjäksi Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin Palveluntarjoajan toimesta.

1.6 Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa ilmenee, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti muita antamia ohjeita liittyen Palvelun käyttöön.

1.7 Käyttäjä voi ottaa Palvelun kautta käyttöön myös Palveluntarjoajasta itsenäisten kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita niihin soveltuvien käyttöehtojen mukaisesti. Tällaisen palvelun käyttöönotto edellyttää, että Käyttäjä tekee erillisen sopimuksen kyseisen kolmannen osapuolen kanssa, jota sopimusta koskevan tahdonilmaisun Käyttäjä voi tehdä Palvelussa. Ottaessaan palvelun käyttöön Käyttäjä hyväksyy ja tiedostaa, että Palveluntarjoaja luovuttaa sopimuksen tekemiseen tarvittavat tiedot Käyttäjästä kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja ei miltään osin vastaa tässä kohdassa tarkoitetuista kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista.

1.7.1 Seuraavat kolmannet osapuolet tarjoavat vaihtoehtoisia maksutapoja Kleverin mobiilisovelluksessa.

1. Svea Ekonomi AB (publ), Filial i Finland
Y-tunnus: 1774535-9
Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki
09 4242 3330
www.svea.com/fi

Lisätietoja ja ehtoja Svea Ekonomin maksupalvelusta, katso Liite 1 (Vakiomuotoiset Eurooppalaiset Kuluttajaluottotiedot).

2. Collector Payments Finland Oy
Y-tunnus: 2941144-4
Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki
02 2700 550
bill.collectorpayments.fi

2. KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

2.1 Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi Käyttäjä saa rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien ohjeiden mukaisesti.

2.2 Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa Palveluntarjoajalle Palvelun avausta varten vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita Palvelun käyttämistä varten henkilökohtainen PIN-koodi ja vaihtoehtoisesti aktivoida älypuhelimen sormenjälkitunnistimen tai kasvotunnistuksen (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”) puhelimessaan. Rekisteröitymisen jälkeen Palveluntarjoaja vahvistaa Käyttäjän henkilötiedot vahvalla sähköisellä tunnistamisella TUPAS-palvelun tai Mobiilivarmenteen kautta. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjätiedoissa ilmoitetut tiedot, ml. yhteystiedot ja maksukortin yksilöintitiedot, ovat oikeita ja ajan tasalla. Käyttäjä vahvistaa Käyttäjätunnuksensa henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi Käyttäjätunnus.

2.3 Käyttäjätiedot ovat tarpeellisia, jotta Palveluntarjoaja pystyy täyttämään sille asetetut vaatimukset tunnistaa ja yksilöidä Käyttäjä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annettujen sääntöjen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä myöntämästä käyttöoikeutta Käyttäjälle, joka ei ole antanut kaikkia vaadittuja Käyttäjätietoja tai jos Käyttäjän tiedoissa on puutteita tai virheitä tai mikäli Käyttäjä ei muutoin Palveluntarjoajan harkinnan mukaan täytä edellytyksiä käyttöoikeuden myöntämiselle.

2.4 Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen.

2.5 Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, jos Palveluntarjoajalla perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään Käyttöehtojen, hyvän tavan tai lain vastaisesti.

2.6 Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän Käyttäjätunnus, mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.

3. MAKSUT

3.1 Palvelu on Käyttäjälle maksuton, mikäli näistä Käyttöehdoista ei muuta aiheudu. Palveluntarjoaja voi veloittaa Käyttäjää niistä palveluista, jotka eivät kuulu Palveluun sekä näissä Käyttöehdoissa erikseen määritellyistä palveluista Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, joka on saatavilla Palveluntarjojan verkkosivulla. Hinnasto voidaan myös lähettää Käyttäjän pyynnöstä Käyttäjälle sähköpostitse Käyttäjän käyttäjätiedoissa määrittämään sähköpostiosoitteeseen.

3.2 Palveluntarjoaja voi Palvelussa myydä maksullisia lisäpalveluita. Näiden lisäpalveluiden aktivointi vaatii aina Käyttäjän erillisen hyväksynnän, ja ne hinnoitellaan Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaoleva hinnasto on saatavissa Palveluntarjoajan internet-sivuilta. Hinnaston muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun kautta viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

3.3 Mikäli Käyttäjän maksukortilla ei ole riittävästi katetta palvelumaksun veloittamiseksi ja maksun näin myöhästyessä, Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle maksumuistutus sekä periä Käyttäjältä lainmukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi.

4. LASKUJEN TOIMITTAMINEN PALVELUUN; MAKSUTOIMEKSIANNON ANTAMINEN JA VÄLITTÄMINEN

4.1 Laskujen toimittaminen Palvelun piiriin tapahtuu Käyttäjän toimesta siten, että Käyttäjä ottaa kuvan laskusta ja lähettää sen Palveluun, jossa lasku luetetaan tekniseen muotoon. Laskujen vastaanottaminen Palveluun laskuttajilta edellyttää Käyttäjän antamaa hyväksyntää vastaanottaa laskujaan Palveluun, jonka jälkeen Palveluntarjoaja ilmoittaa laskuttajalle, että laskut Käyttäjälle pitää jatkossa toimittaa Käyttäjälle Palvelun kautta hänen henkilökohtaiseen laskutusosoitteeseensa (esim: etu.sukunimi.12345@laskutus.klever.fi). Erääntyneiden ja maksamattomien laskujen, maksumuistutusten ja perintäkirjeiden osalta laskut lähetetään laskuttajan toimesta joko suoraan tai Palvelun kautta Käyttäjälle.

4.2 Käyttäjä on tietoinen siitä ja hyväksyy, että laskuja voi Palvelun käytönoton jälkeenkin saapua hänelle postitse tai sähköpostitse.

4.3 Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi ja vastaanotetuksi, kun Käyttäjä tekee maksuvarauksen Palvelun kautta hyväksymällä maksun Touch ID:llaan tai PIN-koodillaan, jolloin toimeksianto välittyy Palveluntarjoajalle. Hyväksyttyjen laskujen perusteella Käyttäjän maksukortilla tehdään laskujen määrää vastaava maksuvaraus. Palveluntarjoaja suosittelee maksuvarauksen tekemistä viimeistään kaksi (2) pankkipäivää ennen kulloinkin kyseessä olevan laskun eräpäivää. Käyttäjän ilmoittaman varausajan kuluttua veloitetaan kolmannen maksupalvelutarjoajan toimesta laskua vastaava määrä Käyttäjän maksukortilta. Veloitettu määrä siirretään Palveluntarjoajan asiakasvaratilille edelleenvälitettäväksi laskuttajalle viimeistään seuraavana pankkipäivänä siitä, kun varat ovat saapuneet Palveluntarjoajan asiakasvaratilille. Maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa toimeksiannon antamisen jälkeen.

4.4 Laskuttajan Palvelun kautta lähettämien laskujen vastaanottaminen Käyttäjän toimesta ja Käyttäjän maksutoimeksiannon antaminen edellyttävät, että Käyttäjän mobiililaite tai -sovellus kykenee lähettämään ja vastaanottamaan maksun käynnistämiseksi, toteuttamiseksi ja varmistamiseksi tarvittavat tiedot, sekä sovelluksen osalta, että sovellus toimii laitteessa. Sen lisäksi laskujen vastaanottaminen ja maksutoimeksianto edellyttävät toimivaa tietoliikenneyhteyttä ja sitä, että viestintää Käyttäjän numeroon tai laitteeseen ei ole estetty tai se ei ole estynyt.

4.5 Palveluntarjoaja välittää maksutoimeksiannon laskuttajalle tai sen palveluntarjoajalle. Maksu toteutetaan ja laskuttaja yksilöidään Palveluun ilmoitettujen yksilöintitietojen perusteella. Maksutoimeksiannon toteuttamisen yhteydessä Palveluntarjoajalla on oikeus välittää maksuun liittyvät Käyttäjän tiedot.

4.6 Laskuttaja vastaa Palveluun toimitetun laskun sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta. Vastuu laskujen vahvistamisesta maksua varten on Käyttäjällä. Käyttäjän tulee aina tarkastaa saapuneiden laskujen sisältö, oikeellisuus ja aiheellisuus ennen maksutoimeksiannon antamista. Laskuja koskevat huomautukset yms. Käyttäjän tulee aina kohdistaa laskuttajaan. Käyttäjä vastaa laskun tiedoissa tehtyjen muutosten, esim. laskutusosoitteen tai eräpäivän muutoksen, johdosta laskuttajan mahdollisesti perimistä maksuista.

4.7 Palveluntarjoaja ei koskaan vastaa laskuttajan toimittamien laskujen sisällöstä, oikeellisuudesta tai aiheellisuudesta taikka laskujen oikea-aikaisesta, oikeamääräisestä tai maksusuunnitelman mukaisesta maksusta. Palveluntarjoaja ei siten vastaa siitä, että Käyttäjän toimeksiannosta on maksettu valelasku tai puutteellinen maksuerä tai Käyttäjä on päättänyt hyödyntää mahdollisuutta maksaa laskun erissä (esim. vakuutusten osalta). Mikäli Käyttäjä maksutoimeksiannon hyväksymisen jälkeen huomaa, että hän on vahvistanut virheellisen, puutteellisen tai aiheettoman laskun, tulee hänen viipymättä ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle. Käyttäjän pyynnöstä Palveluntarjoaja avustaa Käyttäjää tilanteen korjaamiseksi kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta ilmenevää palvelumaksua vastaan.

4.8 Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Käyttäjätiedoissaan ilmoitetulla maksukortilla on riittävä kate laskujen maksua varten. Palveluntarjoaja jättää maksutoimeksiannon toteuttamatta, mikäli Käyttäjän maksukortin kate ei riitä toimeksiannon suorittamiseksi tai maksukortin päiväkohtainen saldoraja on ylittynyt. Tässä tapauksessa Palveluntarjoaja toimittaa Käyttäjälle Palvelun kautta viestin, jossa kiinnitetään Käyttäjän huomioita puuttuvaan katteeseen ja pyydetään puuttuvan katteen korjaamista. Epäonnistunut maksutoimeksianto uudistetaan seuraavana arkipäivänä. Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Palveluntarjoaja ei pysty välittämään maksutoimeksiantoa Käyttäjän maksukortin katteen puuttumisen tai saldorajan ylittymisen johdosta. Palvelussa ei voi sopia Käyttäjän määrittelemästä maksukortin kustannuskynnyksistä. Maksukortin käyttöehdot määräytyvät Käyttäjän ja kyseisen kortin tarjoavan palveluntarjoajan välisellä sopimuksella.

4.9 Erittely Palvelun kautta toteutuneista maksutapahtumista on saatavissa sähköisesti Palvelusta. Erittelystä ilmenevät laskuttaja, maksutapahtuman ajankohta ja maksun määrä.

4.10 Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja luovuttaa laskuttajalle laskuttamiseen ja laskujen toimittamiseen tarvittavat Käyttäjää koskevat yksilöintitiedot, ml. mahdolliset muutokset laskutusosoitteeseen.

4.11 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia. Käyttäjä vastaa Käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti kaikesta hänen Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista täysimääräisesti. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon tai haltuun tai mikäli salasana tai Käyttäjätunnus on muutoin hävinnyt tai sitä käytetään luvattomasti, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle joko puhelimitse tai sähköpostitse.

4.12 Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan sekä vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja niiden asianmukaisesta ja riittävästä suojaamisesta ja tietoturvasta.

4.13 Palveluntarjoaja välittää maksuja vain Käyttäjän antaman toimeksiannon perusteella. Tästä syystä Käyttäjällä ei ole oikeutta maksupalvelulain mukaiseen maksupalautukseen toimeksiannon mukaisesti välitettyjen maksujen osalta.

4.14 Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

5. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUU

5.1 Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään laskut Palvelussa vähintään kaksitoista (12) kuukautta niiden latautumisesta Palveluun.

5.2 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä.

5.3 Palvelutarjoaja ei vastaa siitä, jos Käyttäjä ei maksa laskua tai jos hän maksaa laskunsa myöhässä, muutetuin maksutiedoin tai muutoin tarkastamatta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjän Käyttäjätiedoissa ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta eikä mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

5.4 Pitkittyneiden yli seitsemän (7) päivää kestävien palvelukatkosten yhteydessä Palveluntarjoaja on velvollinen ohjeistamaan laskuttajia korvaamaan väliaikaisesti Palvelu lähettämällä laskuja esimerkiksi postitse, sähköpostitse tai muulla tavalla.

5.5 Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjän ja laskuttajan välisen sopimuksen osapuoli. Laskujen perusteet, laskujen toimittaminen ja laskujen vastaanottaminen Palvelussa tapahtuu Käyttäjän ja laskuttajan välillä ja heidän vastuullaan. Palvelu toimii vain laskujen toimitus- ja vastaanottokanavana sekä laskujen säilytyspaikkana.

5.6 Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan vahingon, joka sen soveltuvan lain tai Käyttöehtojen vastaisesta menettelystä on aiheutunut Käyttäjälle maksutoimeksiantoa välittäessä. Välillisistä vahingoista korvataan vain ne menetykset, jotka johtuvat Palveluntarjoajan huolimattomuudesta. Käyttäjän on esitettävä näyttö aiheutuneesta vahingosta. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle aiheutuneesta välillisestä vahingosta toimissa, joita ei ole tehty yksityiskäytössä, eikä myöskään vahingoista, jotka johtuvat Käyttäjän omista toimenpiteistä. Korvausta ei makseta yksinomaan vahinkotapahtumasta aiheutuneesta vaivannäöstä kuten oman ajan käytöstä.

5.7 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka esittämisen tai muutoin välittämisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen, haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

6. PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

6.1 Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttamisesta tai katoamisesta, Palvelun käytöstä liittyvistä ongelmista eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirron liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

6.2 Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja pyrkii rajoittamaan keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin se on mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen Palvelun kautta tai sähköpostitse.

7. HENKILÖTIEDOT

7.1 Käyttäjän Käyttäjätiedot tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palvelun rekisteriseloste on saatavilla Palveluntarjoajan internet-sivuilla ja se toimitetaan pyynnöstä myös sähköpostitse.

7.2 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakastasojen määrittelyyn, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kohdentamiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun, harjoittamiseen ja seurantaan. Käyttäjätietoja voidaan siirtää laskuttajalle siltä osin kuin se on tarpeellista asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseen.

7.3 Käyttäjätietoja ja muita Käyttäjään sekä hänen Palvelun käyttämiseensä liittyviä henkilötietoja voidaan käsitellä myös Palveluntarjoajan lakiin ja viranomaisten ohjeisiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseen liittyen muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen.

7.4 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin edellyttäen, että siihen on saatu Käyttäjän suostumus kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja että Käyttäjän tietojen käsittely on myös muutoin kyseisen lainsäädännön mukaista. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa hänen suostumuksensa milloin tahansa joko henkilökohtaisesti Palveluntarjoajan toimistolla tai ilmoittamalla siitä sähköpostilla osoitteeseen support@kleverapp.com. Käyttäjän on oltava valmis todistamaan henkilöllisyytensä luvan peruuttamisen yhteydessä.

8. TIETOTURVA JA TURVALLISUUS

8.1 Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Käyttäjän henkilötiedot ja muut Käyttäjän lähettämät tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja järjestää toimintansa ja Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattoman pääsyyn Palveluun ja henkilötietoihin. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa tai tietosuojaa.

8.2 Käyttäjä on säilytettävä Käyttäjätunnuksensa huolellisesti ja noudatettava maksutoimeksiantojen antamisessa korostettua huolellisuutta. Mobiililaitteen käyttö on estettävä suojaamalla laite avauskoodilla eikä PIN-koodikyselyä tulee poistaa. Otettaessa mobiililaite käyttöön PIN-koodi tulee vaihtaa.

9. YLIVOIMAINEN ESTE

Palveluntarjoaja vapautuu Palveluun liittyvistä velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kuin velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Palveluntarjoajasta riippumaton, joka ei ole ollut tiedossa ja johon Palveluntarjoajaa ei ole voinut ennalta varautua tai jota Palveluntarjoaja ei ole voinut kohtuudella välttää tai voittaa.

10. IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelu ja sen sisältämä aineisto ovat Palveluntarjoajan ja mahdollisten kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia lukuun ottamatta näiden Käyttöehtojen mukaista rajoitettua käyttöoikeutta.

11. VIESTINTÄ

11.1 Palvelun toimittamisessa ja viestinnässä Käyttäjän kanssa käytetään suomen, ruotsin tai englannin kieltä siten kuin on Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä on sovittu. Palveluntarjoaja voi viestiä Käyttäjälle lähettämällä tiedon Palvelun kautta Käyttäjän mobiililaitteeseen tai kirjallisesti muuhun Käyttäjän Käyttäjätiedoissa ilmoittamaan osoitteeseen. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä ilmoituksen lähettämisen tai saataville asettamisen jälkeen. Tiedot maksutapahtumista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun kautta.

11.2 Käyttäjän sopimustiedot sekä kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja muut lain edellyttämät tiedot ovat sopimuskauden aikana ladattavissa ja luettavissa Palvelusta sekä Käyttäjän tulostettavissa Palvelun kautta. Ne lähetetään Käyttäjän pyynnöstä myös sähköpostitse Käyttäjän Käyttäjätiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

12. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

12.1 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä muutetut Käyttöehdot tai viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä, mikäli Käyttäjä ei ole vastustanut muutosta. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

12.2 Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen maksutta ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen support@kleverapp.com päivää ennen kun muutetut Käyttöehdot astuvat voimaan. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtojen muutosta, Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus kohdan 13.3 mukaisesti.

13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

13.1 Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi ja hyväksynyt sopimuksen merkitsemällä käyttöehdot hyväksytyiksi. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kopio sopimustiedoista ja Käyttöehdoista toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen Käyttäjän Käyttäjätiedoissa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

13.2 Käyttäjällä on kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Käyttäjä voi myös koska tahansa maksutta irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin. Käyttäjän tulee ilmoittaa peruuttamisesta tai irtisanomisesta Palveluntarjoajalle sähköpostiosoitteeseen support@kleverapp.com.

13.3 Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä viimeistään kaksi (2) kuukautta etukäteen. Käyttäjälle osoitettu irtisanomisilmoitus lähetetään viestillä Käyttäjän puhelimeen ja Käyttäjän Käyttäjätiedoista ilmenevään sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Käyttäjä on olennaisesti rikkonut sopimusta. Purkamisilmoitus on annettava vastaavalla tavalla kuin irtisanomisilmoitus.

13.4 Irtisanomisen jälkeen Palveluntarjoaja lähettää Käyttäjälle sähköpostitse ohjeet niistä toimenpiteistä, joista Käyttäjä pitää huolehtia irtisanomisajan aikana, jotta laskutus Käyttäjälle toteutetaan oikean kanavan kautta sopimuksen irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän käyttäjätilin ja poistaa Käyttäjän Palveluun tallettaman aineiston Palvelusta.

14. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

14.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja muuttuu.

14.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttöoikeus ja Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa missään tapauksissa luovuttaa kolmannelle.

15. EVÄSTEET

15.1 Käyttäjän päätelaitteelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.

15.2 Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Palveluntarjoaja voi hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitatakseen mainonnan tehoa.

15.3 Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen, voidaan evästeiden avulla saatua tietoa kuitenkin myös liittää Käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

15.4 Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa heikentävästi Palvelun tai sen osien toiminnallisuuteen.

16. SOVELLETTAVA LAKI, RIIDANRATKAISU JA OIKEUSTURVAKEINOT

16.1 Palveluun, ennakkotietojen antamiseen ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

16.2 Palveluun tai palveluntarjoajaan liittyvät valitukset on osoitettava Palveluntarjoajan asiakaspalvelulle puhelimitse tai sähköpostilla. Palveluntuottaja käsittelee valitukset ja vastaa niihin kirjallisesti niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 15 pankkipäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Puhelimella käsiteltyjen valitusten lisäksi lähetetään kirjallinen ilmoitus sähköpostitse. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka johtuvat olosuhteista, johon Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa, vastaus voidaan antaa myöhemmin, mutta viimeistään 35 pankkipäivää sisällä. Tällöin Palveluntuottaja antaa väliaikaisen vastauksen valitukseen 15 pankkipäivän kuluessa, mukaan lukien arvio siitä, milloin lopullinen vastaus voidaan antaa ja selvitys siitä, mikä aiheutti viivästymisen.

16.3 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli asiassa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, riita ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti Käyttäjän vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa Suomessa. Käyttäjä voi myös pyytää, että kuluttajariitalautakunta käsittelee riidan (yhteystiedot: Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki, www.kuluttajariita.fi), jos riitaa ei voida ratkaista neuvottelujen tai kuluttajienneuvojen avulla.

Liite 1